Sivun näyttöjä yhteensä

perjantai 13. maaliskuuta 2015

Tampere 2017 starttasi

Tampereella uudistettiin radikaalisti kaupungin toimintamallia vuonna 2007. Toimintamalli sisältää kolme keskeistä kokonaisuutta: tilaaja–tuottaja-mallin, pormestarimallin ja asiakaslähtöisyyden. Tampereen yliopisto arvioi mallia vuonna 2014, ja nyt maaliskuussa 2015 käynnistyi vuoden 2017 puoleen väliin jatkuva projekti, jossa toimintamallia uudistetaan. Toimin uudistuksen projektipäällikkönä.

Kun jotain uudistetaan, niin olennaista on luoda käsitys siitä, mikä aiemmassa oli vikana ja mistä syystä. Tästä näkökulmasta toimintamallin arvioinnista pormestarimallin osalta nousee isoimpana teemana esiin poliittisen johdon  ja viranhaltijajohdon välisen työnjaon epäselvyys. Tilaaja-tuottaja mallin osalta isoin asia on mielestäni sisäisen sopimusohjauksen ongelmallisuus, mikä näyttäytyy tutkijoiden mukaan muun muassa hallinnollisten tehtävien lisääntymisenä, byrokratisoitumisena ja kaupungin kokonaisjohtamisen monimutkaistumisena. Lisäksi Tiltu-malli sai osakseen voimakasta kritiikkiä henkilöstöltä. Asiakaslähtöisyyden osalta nousee esiin asiakaslähtöisyyden soveltamisen keskeneräisyys.

Vikojen esiin nostamisen rinnalla tulee toki pohtia myös toimintamallin onnistumisia ja miettiä, miten niitä vahvistetaan edelleen. Positiivisiksi asioiksi arvioinnista nousee muun muassa, että pormestarimalli on antanut kasvot poliittiselle päätöksenteolle, asiakaslähtöinen prosessiajattelu on mahdollistanut keskustelun palvelukokonaisuuksien vaikuttavuudesta, tilaaja-tuottaja malli on mahdollistanut vertailtavuuden ja kustannustietoisuus on lisääntynyt. Toimintamallin aikana Tampere on myös onnistunut hillitsemään kustannusten kasvua mallia edeltäneeseen aikaan verrattuna, kun vertailukaupungissa on ollut päinvastaista kehitystä.

Toimintamallin uudistusta tehdään tulevaisuutta varten. On kyettävä arvioimaan uudistuksen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset. Isoimpia muutoksia ovat mielestäni hyvinvoinnin polarisoituminen, kuntatalouden kireys, digitalisoituminen ja kuntien roolin muutos.

Valtakunnan hallituksen rakennepoliittiset uudistukset ovat ajaneet karille yksi toisensa jälkeen. Karille ajaneista Tampereen toimintamallin uudistamiseen vaikuttaa eniten ratkaisematta jäänyt sote-uudistus. Itse pohdin Tampere 2017 projektisuunnitelmaa tehdessä varsin paljon sitä, voidaanko uudistusta lähteä tekemään jos sote-ratkaisut siirtyvät seuraavalle hallituskaudelle.  Tampereen kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen täydennetty kokoonpano, joka toimii projektin ohjausryhmänä, linjasi kuitenkin selkeästi, että toimintamallin uudistuksen kanssa edetään. Ohjausryhmä myös päätti, että uudistuksen keskeisistä linjauksista päätetään jo kesäkuun valtuustossa. Tämä pistää vipinää tekemiseen meille projektin valmisteluvastuussa oleville, mutta projektin jatkoetenemistä ilman muuta helpottaa, kun isot linjat päätetään jo alkuvaiheessa. Tällöin saadaan selkänojaa jatkotyölle. Toivottavasti vuoden 2015 aikana sotekin selkiintyy. Tällöin on huomattavasti helpompaa miettiä esimerkiksi apulaispormestarien tai lautakuntien tehtäviä.

Ohjausryhmä korosti projektisuunnitelmasta päättäessään myös projektin osallistavuutta ja viestintää. Mietinnässä on erilaisia tapoja perinteisistä keskustelutilaisuuksista sähköisiin työvälineisiin. Yksi osa tätä kokonaisuutta on blogikirjoitukset. Ajatuksenani on, että blogeja Tampere 2017 -projektista syntyy säännöllisesti ja että haastan kirjoittajiksi eri tavoin projektissa mukana olevia.


Reija Linnamaa, Tampereen kaupungin strategiajohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti