Sivun näyttöjä yhteensä

perjantai 8. toukokuuta 2015

Näkemyksiä johtamisesta

Toimintamallin uudistaminen on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. On pidetty seminaareja, kysytty poliittisilta päättäjiltä ja henkilöstöltä mielipidettä sekä pohdittu asiaa erilaisissa kokoonpanoissa. Kuntalaiset ovat antaneet myös mielipiteensä asiasta.

Henkilöstön mielestä nykyinen tilaaja-tuottaja-malli on monimutkainen ja sitä on vaikea ymmärtää edelleen. Mikä on mennyt pieleen? Missä ei onnistuttu? Kaikkien toimintavuosien jälkeen edelleen ollaan epätietoisia miten toimintamalli toimii ja kuinka kaupunkia johdetaan.

Henkilöstö kokee hallinnon lisääntyneen tilaaja-tuottaja-mallin myötä sekä sen lisänneen byrokratiaa. Tärkeimpänä asiana nähdään johtamisen ongelmat. Lähiesimiehen ja keskijohdon välillä ei tieto kulje, koetaan että henkilöstöstä ei välitetä. Lähiesimiesten työmäärä on kasvanut ja aikaa henkilöstöjohtamiseen on liian vähän.

Johtamista tulee selkeyttää, hallintoa keventää ja ennen kaikkea ymmärtää johtamisen merkitys suhteessa tuottavuuteen. Joissain yksiköissä on liian raskas ja hidas hallinto, joka on todella kaukana henkilöstöstä. Henkilöstö kokee usein, ettei heidän työtä arvosteta, johto sanelee ylhäältä käsin ohjeita ja määräyksiä, joita saattaa olla toiminnallisista syistä lähes mahdoton toteuttaa. Johto ”piiloutuu” tilaaja-tuottaja-mallin taakse. Kuulee sanottavan, että tämä on tilaajan tahto tai määräys.

Johtaminen on vastuullista työtä. Johtaminen on johtamista, ei substanssiosaamista. Hyvästä työntekijästä tulee harvoin hyvä johtaja. Tämä tulisi kaikkien ymmärtää.

Toimintamallin uudistamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota johtamiseen. Miten asioita ja henkilöstöä johdetaan, kuka johtaa ja ketä. Esimiehellä tulee olla riittävä koulutus. Tehtävään ei riitä, että on loistava työntekijä perustehtävässä.

Henkilöstö odottaa ja toivoo parempaa johtamista, laadukkaampaa esityötä, nopeampia päätöksiä ja vastuunkantoa. Esimiehen tehtävä ei ole aina mukava, pitää ottaa vastuu tekimistään päätöksistä, myös ikävistä. Ensin pitää toki kyetä tekemään niitä päätöksiä, tätä henkilöstö odottaa esimiehiltä, päätöksentekokykyä.
Asioiden veivaaminen ei anna luotettavaa kuvaa johtamisesta.

Silloin, kun johtaminen on laadukasta ja henkilöstö kokee johtamisen toimivan, tuottavuus nousee ja tehokkuus paranee. Johtamiseen kannattaa ja pitää panostaa.

Tehdään yhdessä Tampereesta Suomen parhaiten johdettu kaupunki!

Johanna Hirvimies, Pääluottamusmies Tehy


1 kommentti:

  1. Johtajien pitäisi kyetä tekemään päätöksiä. Vaikeita asioita ei voi loputtomiin väistellä.

    VastaaPoista