Sivun näyttöjä yhteensä

keskiviikko 15. huhtikuuta 2015

Digitalisaatio puristaa – muuttuuko kunta?


Digitalisaatiosta puhutaan tällä hetkellä paljon. Se on kaikkien vähänkin aikaa seuraavien henkilöiden ja tahojen agendalla. Mitä se sitten oikeasti tarkoittaa ja mihin se vaikuttaa? Digitalisaation määritelmä ei liene täysin yksiselitteinen, vaan se voi olla jopa käsiteltävästä asiasta riippuvainen. Yleisesti voidaan ajatella, että digitaalisuus tarkoittaa fyysisen todellisuuden täydentymistä digitaalisuudella. Toimintatavat ja prosessit uusiutuvat digitaalisuuden mahdollistamana. Automatiikka ja robotiikka muuttavat ja jopa korvaavat perinteisiä työtehtäviä. Aineellinen sisältö korvaantuu digitaalisella kuten musiikin tai elokuvien suoratoistopalveluiden kautta on tapahtunut.
  • Muutoksen hyväksyntä - Digitaalisuus tulee muuttamaan merkittävästi yhteiskuntaa ja työtä. Työtehtävät muuttuvat ja osa nykyisistä työtehtävistä katoaa. Tampereen toimintamallin pitää mahdollistaa reagointi ja joustavuus.
  • Näkemyksellisyys tulevasta - Teknologia kehittyy jatkuvasti ja uusia toimintamalleja luodaan. Meidän pitää kuitenkin itse määritellä mitä tavoittelemme ja kuinka mahdollisuuksia hyödynnämme. Meillä pitää olla digitaalinen visio ja kehityssuunnitelma.
  • Kokeilu ja innovointi - Tampereen toimintamallin pitää mahdollistaa kokeilu ja innovointi hallituilla riskeillä, mutta kurinalaisesti toimien.
  • Edellytykset ennen ratkaisuja - Digitalisaation kautta meidän ei tarvitse enää itse kuntana rakentaa kaikkia ratkaisuja, edellytyksien rakentaminen riittää. Tampereen toimintamallin pitää varmistaa, että osaamme kehittää oikeita edellytyksiä esimerkiksi avoimen datan kautta.
  • Yhteistyömallit ennen organisaatiota - Organisaatiota oleellisempaa ovat yhteistyömallit sekä sisäisesti, että erityisesti ulkopuolisten tahojen kanssa. Digitaalisia ratkaisuja kannattaa monesti kehittää kansallisesti. Toimintamallissa pitää olla selkeät mallit kumppanuuksien rakentamiselle ja hyödyntämiselle, yksin emme pärjää.
  • Digitaalinen toiminta - Meidän tulee myös miettiä, luoko digitaalisuus täysin uudenlaista toimintaa myös kunnalle. Toimintamallissa pitää olla mahdollisuus luoda uudenlaisia toimialoja, jotka pohjautuvat digitaalisille ratkaisuille.


Isoin mullistus tulee kuitenkin tapahtumaan (liike)toimintamalleissa. Oivalluksien kautta voi teknologian avulla syntyä täysin uudenlaista toimintaa ja aivan uskomattoman nopeasti. Kuinka moni oli tietoinen Uber.com (taksiliikenne) tai Airbnb.com (majoitusvuokraus) luomista toimintakonsepteista kaksi vuotta sitten? Nyt nämä konseptit leviävät maailmalla todella isolla vauhdilla ja volyymillä. Samalla näihin liittyvät perinteiset toimialat ovat kovan haasteen edessä. Digitalisaatio tekee mahdolliseksi haastaa perinteiset tavat toimia. Tarvitaan vain oivalluksia; teknologia ei ole kynnyskysymys. Parhaat oivallukset ovat helposti levitettävissä koko maailmaan kuten yllä olevissa esimerkeissä. Digitalisaatio haastaa myös kuntaorganisaation, ennemmin tai myöhemmin, halusimme tai emme. Olemmeko valmiita tälle muutokselle?

Teknologia kehittyy jatkuvasti ja pystymme hyödyntämään tästä vain osan. Teknologia ei ole Tampereen toimintamallin uudistamisessa pääosassa, mutta muutama tähän liittyvä trendi on hyvä huomioida. Mobiiliteknologia mahdollista palveluiden käyttämisen ajasta ja paikasta riippumatta ja pilvipalvelut palveluiden toteuttamisen entistä kustannustehokkaammin. Palveluiden käyttäminen ja työn tekeminen tulee entistä enemmän paikkariippumattomaksia ja samalla tarvitsemme todennäköisesti paljon vähemmän fyysisiä tiloja. Tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti, kun erilaisten digitaalisen laitteiden määrä kasvaa. Meidän tulee entistä paremmin tuntea kuntalaisten palvelutarpeet ja palveluiden käyttö sekä hyödyntää tätä tietoa palveluiden toteuttamiseen ja kohdentamiseen.  Sosiaalisen median työkalut ja toimintatavat mahdollistavat kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen uusilla tavoilla. Nämä trendit näkyvät myös Tampereen kaupungille, koska kuntalaiset kokevat nämä arkipäivässään. Emme pysty tätä estämään, meidän pitää vain miettiä kuinka voimme parhaiten hyötyä muutoksesta.

Mitä asioita meidän tulisi huomioida toimintamallin uudistuksessa?

Lopulta digitaalisuus tulee haastamaan myös kunnan roolin. Jääkö kunnan tehtäväksi kokeilla ketterästi, toimivat asiat skaalataan kansallisesti kaikille? Toimintamallissa ei riitä, että ratkaisemme oman toimintamallimme vaan meidän pitää päättää samalla myös kansallisen osallistumisemme: Olemmeko seuraaja, osallistuja vai yksi ohjaajista? Digitaalinen matkamme on vasta alussa, suhtaudutaan siihen avoimin mielin.


Jarkko Oksala, tietohallintojohtaja, Tampereen kaupunki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti